Organisatie

De Orde der Transformanten richt zich wereldwijd op een ieder ongeacht, ras, seksuele geaardheid, geslacht, individuele achtergrond of leeftijd.

De Orde kent een strikte scheiding tussen organisatie en leer. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organisatorische reilen en zeilen binnen de Orde. Dit omvat het organiseren van erediensten en gespreksbijeenkomsten, en bijvoorbeeld het benoemen én ontslaan van Doctores (voorgangers).

De Doctores zijn verantwoordelijk voor de leer. De Orde heeft meerdere Doctores, geroepen om Gods Woord over te brengen en te duiden. Doctores hebben geen enkele zeggenschap over de organisatie van de Orde. Anderzijds heeft het bestuur geen bemoeienis met de uitleg van Gods Woord. De functies van bestuurslid en Doctore zijn niet verenigbaar.

Binnen de Orde heeft iedereen diens eigen specialisme, elk van gelijkwaardig belang. Zo zullen bijvoorbeeld de leden van de band de liederen voor onze erediensten schrijven en vertolken, daar waar een Doctore geestelijk voedsel aanreikt. Het bestuur maakt dit samenspel mogelijk.

Cirkels
Mensen die volledig conform de Leer van de Orde der Transformanten leven, kunnen zich aansluiten bij een “Cirkel”. Een Cirkel bestaat uit transformanten die tot dezelfde ‘geestelijke familie’ behoren. Cirkelgenoten staan altijd met hart en ziel voor elkaar klaar in woord en daad, aldus met elkaar voor elkaar, voor elkaar met elkaar.

Binnen een Cirkel kúnnen transformanten besluiten tot het samenleven in een leefgemeenschap of andere woonvormen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Orde.