Geborgenheid

Geborgenheid

Bij de Orde der Transformanten mag eenieder zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd weten. Vanuit een respectvolle omgang biedt de Orde geborgenheid waarin je in een ontspannen sfeer je relatie met God kunt verdiepen. Welke beginselen dragen binnen de Orde der Transformanten onder meer bij aan die geborgenheid?

Koester het leven dat God voor jóú bereidde

Ieder mens, dus niet slechts een elite, kan van het leven genieten. Wíé je ook bent, jij hebt op aarde een prachtige plek in Gods plan die alleen jij kunt invullen, op jouw unieke manier. Waarvoor jij dus de beste bent! Op die plek, jou op het lijf geschreven, maak je ook nog je van God gegeven missie waar. Daardoor voel je jezelf vol leven en dat is puur levensgenot!

Het is zinloos om jezelf met een ander te vergelijken, of je te focussen op het leven van een ander, omdat je denkt dat je graag dát leven zou willen hebben. Dat soort vergelijken brengt je niets, behalve ontevredenheid. Want jij bént die ander niet en dat zul je ook nooit worden. Dat is ook niet de bedoeling. Jij bent niet voor niets jij. Zo uniek als je bent. Omarm en koester het leven dat God voor jóú heeft bereid, want niets is voor jou beter dan dat. Dit ontdek je als je met God leeft, en daarin vanzelfsprekend het voor jou beste leven beleeft.

Iedereen is anders – rekening houden mét en accepteren ván verschillen

Om je veilig, geaccepteerd en gewaardeerd te kunnen voelen, is het belangrijk om te onderkennen dat iedereen anders is en daar ook rekening mee te houden. Bij de Orde bestaat er geen motto als ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, omdat daarmee de eigenheid van het individu tekort zou worden gedaan. Geen enkel mens is immers gelijk aan een ander, dus is ook niet voor iedereen hetzelfde goed. Wel is iedereen volstrekt gelijkwaardig. Dus is iedereen optimaal gediend bij maatwerk.

Stel bijvoorbeeld dat je alle planten dezelfde hoeveelheid water zou geven. Dat líjkt eerlijk. Maar de cactus zou verdrinken, terwijl de zonnebloem zou verdrogen. Door rekening te houden met de uniciteit van mensen, en hun verschillende eigenheden ook te accepteren en waarderen, komt ieder individu tot z’n recht binnen de verscheidenheid van Gods schepping. En zo ook binnen de Orde.

Het is niet voor niets dat God iedereen anders heeft gemaakt. Iemand die anders is dan jij is niet minder of meer, maar vult jou aan en andersom. Verschillen bieden complementariteit, dus aanvulling op elkaar, wat synergie bewerkstelligt. Verschil in eigenheid geeft de kans om samen méér te kunnen realiseren dan je als afzonderlijke individuen ooit zou kunnen verwezenlijken. Oftewel: 1 + 1 is méér dan 2!

Het gaat primair om wie je van Godswege beoogd bent te zíjn, en niet om wie je wás of waar je vandaan komt

Het kan zijn dat ingrijpende gebeurtenissen of omstandigheden uit je verleden een rol spelen in je heden. Bedenk dat wat geweest is niet meer ís, en ook nooit meer zo hoeft te zijn. Door je primair te focussen op je relatie met God en daarin het wonder te ervaren van wie je van God mag zijn, verschuift je aandacht van het verleden naar het heden. Wil je zijn wie je van Godswege kúnt zijn?

De Orde is gericht op God, Die ieder mens schiep. Dus is eenieder welkom, ongeacht ras, seksuele geaardheid, geslacht, individuele achtergrond of leeftijd. Binnen de Orde staat een hechte relatie met God centraal. Ontdek binnen de geborgenheid die de Orde biedt, wie je door God beoogd bent te zijn. Hoe ontdek je dat? Door Gods Woord te volgen. Zijn weg dus. Ook voor jou. Het beste vóór jou, ván Degene Die jou niet voor niets heeft geschapen. Zo kun je vol dankbaarheid en verwondering het leven met al zijn wonderen ervaren en tegemoet zien. En God gunt dat ook jóú!

Lijkt dit je wat? Neem dan contact op via onze contactpagina. Je bent van harte welkom!

handen